Røsslyngen 4H: Styret og årsplan for 2017

Røsslyngen

Her finn de oversikt over kven som sit i styret for Røsslyngen 4H samt ei plan over planlagte aktivitetar igjennom året.

Årsplan 2017, Røsslyngen 4H

April: Ballsport

Mai: Skyting & Førstehjelpskurs

Juni: Leir, Fjelltur med overnatting

Juli: Landsleir

August: Klatring

September: Badminton

Oktober: Høstfest

Styret:

Leiar: Benjamin Skålvik Rønning

Nestleiar: Kristin Bøklep

Kasserar: Una Langeland Gravvold

Sekretær: Aurora Dønheim Berle

Styremedlem: Krister Bøe

Vara: Nils Edin Hove

Rådgivarar:

B-rådgivarar: Mari Bøe og Lars Settemsdal