Informasjon frå Bøfjorden grendalag

Dette er det nye grendalagsstyret etter årsmøtet tidlegare i månaden:

Leiar:        Ingebrigt Garthe (Tlf: 90917054) - sit i to år til
Nestleiar:  Gunhild Bøklep Bøe (Tlf: 41560850) - vald for fire år
Kasserar:  Sverre Egil Settemsdal  (Tlf: 91530288) - vald for fire år
Sekretær:  Nora Vetleseter Bøe (Tlf: 91807673) - sit i to år til
Styremedlem:  Anders Melling (97516797) - vald for fire år
 
Alle som bor eller har eigedom i Bøfjorden er medlemmar i grendalaget her.
I vedtektene står det at "Grendalaget sitt formål er å fremme medlemmene sine felles interesser, og å arbeide for grenda sitt kulturelle, sosiale og fysiske miljø. Grendalaget skal og arbeide for at de som bor i grenda trivs, og har det trygt og godt. Laget kan ta opp saker som kan fremme disse formålene."
 
Styret ønskjer innspel til arbeidet det skal gjere, og oppfordrar alle som har saker eller spørsmål til å ta kontakt.