Informasjon frå Bøfjorden grendalag

Desse personane sitt som medlemmar i Bøfjorden grendalag i 2024.

Bøfjorden[1]


Leiar

Ingebrigt Garthe

90917054

Sekretær 

Nora Vetleseter Bøe 

91807673

Kasserar

Sverre Egil Settemsdal

91530288

Styremedlem 

Liv Hoås

94178863

Styremedlem

Arve Henning Solvang

45660567

Alle som bur eller har eigedom i Bøfjorden er medlemmar i grendalaget her.

I vedtektene står det at "Grendalaget sitt formål er å fremme medlemmene sine felles interesser, og å arbeide for grenda sitt kulturelle, sosiale og fysiske miljø. Grendalaget skal og arbeide for at de som bor i grenda trivs, og har det trygt og godt. Laget kan ta opp saker som kan fremme disse formålene."

Styret ønskjer innspel til arbeidet det skal gjere, og oppfordrar alle som har saker eller spørsmål til å ta kontakt.