Åsskard Gammeldansforening: Årsmøte

Arrangør: Åsskard Gammeldansforening
: Bøfjorden Grendahus
Tid: lrdag 17. februar 20:00
Meeting
http://www.bofjorden.net/aarsmoete-i-aassk...