Årsmøte i Åsskard Gammeldansforening

2 (3)

Åsskard Gammeldansforening minner om årsmøtet som er flyttet til 17. februar 2024 kl. 20.00.

Det blir vanlige årsmøtesaker. Etter årsmøtet spiller «Trio Gofot» opp til dans.

Styret i gammeldansforeninga håper på godt oppmøte, og ønsker alle hjertelig velkomne.

VI SPONSER BØFJORDNETT