Treningskveldar og Storviltprøve 2021

Skyttere[1]

Hjelmen Skytterlag:

Dette året er det ikkje krav om å skyte 30 treningsskot før oppskyting. Likevel oppfordrar vi alle om å skyte treningsskot for å stille best mogleg forberedt til haustens eventyr.

Følgande dagar er sett opp for oppskyting og eventuell trening:

  • Torsdag 10.juni - kl.18.00 - ansvar Arne Henning Johnsen / Lars Lillegård
  • Torsdag 24.juni - kl.18.00 - ansvar Arne Henning Johnsen / Lars Lillegård
  • Torsdag 08.juli - kl.18.00 - ansvar Geir Eggen / Turid Sættem Eggen
  • Laurdag 14.august - kl.13.00 - Rolf Morten Berg / Kenneth Haarstad

Differensiert pris medlem / ikkje medlem:
Pris per våpen for medlem 200,- kroner / ikkje medlem 250,- kroner

Ammunisjonspriser:

250,- kroner per helmantel / 350,- kroner per pakke blyspiss
(Ikkje-medlem +50,- kroner per pakke)

VI SPONSER BØFJORDNETT