Surnadal brannvesen treng hjelpepersonell til nytt branndepot i Bøfjorden

Brannbil[1]

Surnadal kommunestyre har vedteke å opprette eit branndepot i Bøfjorden. Ein treng i samband med dette 6 personar til å betjene depoet.

Arbeidsoppgåver:

 • Vere hjelpepersonell ved branner og ulykker
 • Handtere akutte helseoppdrag

Kvalifikasjonar:

 • det er ein fordel om du bur og arbeider i Bøfjorden, da det er tenkt at hjelpepersonellet  bør kunne være på branndepotet i løpet av 5 minutt ved alarm
 • er i normal god fysisk form
 • disponerer eigen bil og har førerkort minimum klasse B
 • er svømmedyktig
 • får avtale med hovudarbeidsgjevar om at du kan delta ved utrykningar og evt. øvingar.
 • behersker norsk flytende både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker deg som:

 • kan arbeide godt i team
 • har god evne til å kommunisere med andre.
 • tåle både fysiske og psykiske påkjenningar
 • beherske stressande situasjoner

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart.

Vi tilbyr:

Opplæring vil bli gjeve og det vil bli halde to øvingar i året. Årleg godtgjering for arbeidet.

Fleire opplysninger får du ved å ta kontakt med brannsjef Tor Arne Moen på telefon 90929031, eller e-post: tor.arne.moen@surnadal.kommune.no

Send oss ein søknad der du skriv litt om kvifor du ønskjer å delta og kva kvalifikasjonar du har som gjer at du kan bidra som hjelpepersonell

Send søknaden på epost til: turid.saettem@surnadal.kommune.no

Søknadsfrist 15.05.22

VI SPONSER BØFJORDNETT