Strøken vasskvalitet på Mjøksanden

Mjøksanden

Surnadal kommune har testa vasskvaliteten på Mjøksanden - resultatet er no klart.

Surnadal kommune skriv følgande i ein epost til "Bøfjordnett":

Hei!

Resultatet av analyse av badevatnet inni Mjølksanden viser at det er reint og fint bakteriologisk sett.

God sommar til alle i Bøfjorden.

Med helsing

Oddrun Persdotter Fiske

Avdelingsingeniør

Interkommunalt miljøretta helsevern

VI SPONSER BØFJORDNETT