Strandmesse i Bøfjorden

Årets friluftsgudsteneste i Åsskard er lagt til Bøkleppnausta komande søndag.

Strandmesse a 2011
Frå ei tidlegare gudsteneste ved Bøkleppnausta.
Strandmesse b
Idyll pregar gudstenesteplassen ved sjøkanten.


Messa blir leia av sokneprest Kristin Strand og byggjer på vanleg liturgi med bibeltekster, song og takkoffer. Denne dagen er det også dåp.

I tråd med tradisjonen er «kyrkjetrim» ein del av opplegget. Slik kan ein gå, sykle eller koma sjøvegen til den gamle husmannsplassen, bokstaveleg tala under høg himmel, innafor Bøkleppen. Bilkjørande parkerer helst ved garden, eventuelt på den mindre plassen ovanfor Kleppnausta.

Viss veret blir dårleg, legg ein gudstenesta til Åsskard-kyrkja. Uansett blir lokaliseringa skilta ved Bøkleppvegen i Ilabukta på Bølandet.

VI SPONSER BØFJORDNETT