Olsok-konsert i Åsskard

Operasongarane Erik Rosenius og Sigrid Vetleseter Bøe og pianisten Hedda Hansen Berg er hovudaktørar når Åsskard kyrkje inviterer til konsert søndag kveld.

Olsok a Erik R & Sigrid VB
Erik Rosenius og Sigrid Vetleseter Bøe er heime frå Berlin for å feire musikalsk olsok i Åsskard.
Olsok b Prosjekt 17 ved Kirsten Bernt May
Kirsten Baadnæs Bøe (frå venstre), Bernt Bøe og May-Elisabeth Holten frå arrangørkoret Prosjekt 17 lovar Verdi, St. Olav, Bach, Wagner og meir til under Olavsvaka.
Olsok c Korgruppe P17 øver
Korgruppa øver – denne gong Bach og gregoriansk. Frå venstre Ann-Magret Botten, Nora Bøe, Borghild Talgø, May Elisabeth Holten, Kari Sæther, Kirsten B. Bøe, Inger Garthe og Randi Bøe.
Olsok d Hedda HB
Hedda Hansen Berg er kveldens pianist.
Olsok e Ola Bræin
Ola Bræin lovar «Dåm av folketone».
Olsok f St Olav JS Bach
Olsok er høgtid for både Olav den Heilag og Johann Sebastian Bach.
Olsok h Dordi BOK Haustferd Olavden Helliges  dåp
Dordi G. Skuggevik presenterer ny bok: «Haustferd i Europa – Olav den Helliges 1000 år»
Olsok PLAKAT


Gregorianske tonar og Bach-musikk rammar inn programmet. Ei gruppe frå arrangørkoret Prosjekt 17 markerer olsok med song frå Sankt Olav si tid. Og sidan 28. juli også er minnedag for Bach, syng koret satsar av salig Johann Sebastian - både muntre og andektige.

Dei to operasolistane har eit stort og variert program som omfattar Verdi, Wagner, Dvorak, Handel og Franck så vel som Marcus Paus og Olle Adophson. Blant titlane finn vi «Herren är min herde», «Dich, teure Halle», «Nu är det gott att leva» og «Panis Angelicus».

Ola Bræin lagar «Dåm av folketone» med sitt velklingande munnspel. Hedda Hansen Berg er kveldens akkomapgnatør.

Under kaffestunda etter konserten presenterer Dordi Glærum Skuggevik si nye bok «Haustferd i Europa – Olav den Helliges 1000 år». Boka blir også å få kjøpt denne kvelden.

Olsokkonserten i Åsskard er del av ei større kulturhelg. Elvanesset-dagane i Bøfjorden fredag og laurdag byr på bryggekonsert og sjøliv. Laurdag er det også open kyrkjekonsert i Stangvik. Søndag står humor på Bøfjorden Sjøbruksmuseum sin plakat. Og finalen på helga er altså sommarkonserten med undertittel «Olavsvaka» i Åsskard.

For arrangøren: Bernt G. Bøe

VI SPONSER BØFJORDNETT