Militært Norgesmeisterskap: Grim best i felthurtig!

Grim-HV-Felthurtig

Under landsskytterstevnet på Evje vart det også arrangert norgesmeisterskap i geværskyting. Militært personell som er i tjeneste konkurransedagane, NROF og vernepliktig personell som har gjennomført førstegongstjeneste, samt HV- personell inkludert HV-ungdom kan delta på Militært NM. Heimevernet gjorde det som vanlig svært godt, melder Heimevernet på sine nettsider.

Grim Sæterbø, HV-11 Møre og Fjordane, busatt i Bøfjorden, tok bestemannsprisen i felthurtig HK416.

Vi gratulerer med super innsats!

(biletet er henta frå heimevernet sine nettsider)

VI SPONSER BØFJORDNETT