«Fjurulangs» i Bøfjorden:

Sesongstart på sjøbruksmuseet

Bøfjorden Sjøbruksmuseum startar sesongen søndag 18. juli. Dagens tema er biletkåseriet «Fjurulangs».

Variert: Styremedlemmer i Bøfjorden Historielag klare til ny sesong. Sommaren byr på stoff om båtar og sjøfolk (Tore Sannes, t.v.), kaffeservering – om enn ikkje av storkjelen frå DS «Bøfjord» (Gunnhild Vetleseter Bøe) og meir landleg kultur (Kirsten Baadnæs Bøe). (Foto: Bernt G. Bøe)
Variert: Styremedlemmer i Bøfjorden Historielag klare til ny sesong. Sommaren byr på stoff om båtar og sjøfolk (Tore Sannes, t.v.), kaffeservering – om enn ikkje av storkjelen frå DS «Bøfjord» (Gunnhild Vetleseter Bøe) og meir landleg kultur (Kirsten Baadnæs Bøe). (Foto: Bernt G. Bøe)
Skrøvsetholmen: Attmed nothenga møttest ungdommen i gamle dagar – gjerne med grammfonmusikk. Frå venstre Gyda Settem (Stolsmo), Nancy Settem (Bøe) og Sigrun Sættem (Wolden). (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Skrøvsetholmen: Attmed nothenga møttest ungdommen i gamle dagar – gjerne med grammfonmusikk. Frå venstre Gyda Settem (Stolsmo), Nancy Settem (Bøe) og Sigrun Sættem (Wolden). (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Dramatisk: Rutebåten «Statsraad Riddervold» forliste i Bøfjorden i mars 1944. (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Dramatisk: Rutebåten «Statsraad Riddervold» forliste i Bøfjorden i mars 1944. (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Mannbjønnberget: Her hoppa gjetarjenta i sjøen for å koma unna bamsen. Biletet  er frå ein skuletur i 2009. (Foto: Bernt G. Bøe)
Mannbjønnberget: Her hoppa gjetarjenta i sjøen for å koma unna bamsen. Biletet er frå ein skuletur i 2009. (Foto: Bernt G. Bøe)
Jutulsteinen: Segna fortel at jutulen på Svinnesnebba kasta denne steinen over fjorden. Bøfjorden Barnehage på besøk i 2005. (Foto: Bernt G. Bøe)
Jutulsteinen: Segna fortel at jutulen på Svinnesnebba kasta denne steinen over fjorden. Bøfjorden skule på besøk i 2005. (Foto: Bernt G. Bøe)
Operastjerne: Hjørdis Lauenborg (1924-1988) stamma frå Sjølgjetla ved Kalset. Her som Elsa i «Lohengrin» på Det Kongelige Theater i København. (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Operastjerne: Hjørdis Lauenborg (1924-1988) stamma frå Sjølgjetla ved Kalset. Her som Elsa i «Lohengrin» på Det Kongelige Theater i København. (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Skrøvsetvika: Knutepunkt med handel, dampskipsanløp, buss og post. Innfelt: Siste dag på Orsetbua – 1973. Hermann Bekken (frå v.), Valborg Orset, Anton Orset og Karen Orset.( Fotomontasje:  Bernt G. Bøe)
Skrøvsetvika: Knutepunkt med handel, dampskipsanløp, buss og post. Innfelt: Siste dag på Orsetbua – 1973. Hermann Bekken (frå v.), Valborg Orset, Anton Orset og Karen Orset.( Fotomontasje: Bernt G. Bøe)
Livleg: Sildarbeid på Skrøvsetskjeret i 1940. (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Livleg: Sildarbeid på Skrøvsetskjeret i 1940. (Fotoeigar: Bøfjorden Historielag)
Mot Bøkleppen: Flott fiskeområde med mykje kulturhistorie langs Oralandet. (Foto. Bernt G. Bøe)
Mot Bøkleppen: Flott fiskeområde med mykje kulturhistorie langs Oralandet. (Foto. Bernt G. Bøe)
0718 Plakat Museet


I foto og forteljing går kåseriet frå Saksen og Kalsetlandet rundt Bøfjorden og endar opp ved det gamle knutepunktet Båtvika. Arrangøren lovar møte med spennande menneske, dramatiske hendingar og talande terrengnamn langs stranda.

Her i fjøresteinane vart det bygd havgåande skip og skuter. Her forliste stolte «Statsraad Riddervold». Fram stig slekter og geni, arbeidsfolk og TV-stjerner som stammar frå små strandstuer langs ruta.

Vi hører fakta og folkedikting om biskopar og trollkjerringar, bjønn og operastjerner, kjeltringar og trauste slitarar. Kvifor namn som Bruraskaret, Slufshammaren, Smørbekken og Jutulsteinen? Kvar finn ein gravhaugar frå bronsealderen? 

Historielaget jobbar med eit hefte - ein fjordguide - der ikkje minst båtfolk kan finne tips til refleksjon og ny oppleving av landskapet dei susar forbi om dagen.

Museet er ope heile ettermiddagen - med tilrettelegging etter gjeldande smittvernomsyn, seier styret i Bøfjorden Historielag, som fram til september byr på søndagsope museum.

VI SPONSER BØFJORDNETT