Leserinnlegg: Nedleggelse og sentralisering av nærskole og barnehage vil ramme bygda hardt

bøfjord skule

Vi skal kjempe til siste slutt!

At kommunen må spare penger er en kjent sak, og Kommunedirektøren har vell strengt tatt bare gjort jobben sin da tiltakene for sparing nå kom på bordet. Det slo likevel ned som en hard stein i magen når forslaget om nedlegging av skolen kom.

Når uttalelser som "På sikt kan alle skoler og barnehager bli samlet i sentrum" kommer fram, kan vi ikke sitte stille i båten lenger.

Nærhet til skole og barnehage et viktig moment for tilflytting. Og verdien av at ungene våre får gå på skole og barnehage i sitt nærmiljø kan ikke måles i penger. For Surnadal kommune er ikke bare Skei og sentrum. Surnadal kommune er levende grender. Med stort engasjement for bygda si. Som legger ned utallige timer i form av dugnad og framsnakk for at akkurat du skal få lyst til å flytte hit. Til bygda vår, og til Surnadal kommune.

Vi hører snakk om sparing av penger. Men hører lite om hvor store konsekvenser dette har for de viktigste innbyggerne Surnadal kommune har - nemlig ungene våre. Hvordan så lang skolevei fratar ungene i Bøfjorden dyrebar fritid. Mindre tid til idrett, familieliv og sosialt utenfor skolen. 

En skolevei fra Bøfjorden til SUBUS innebærer ca 2.5 timer på buss vær eneste dag. På dårlige veier. For barn helt ned til 5 års alderen. For ikke å snakke om reiseveien ved nedleggelse av barnehagen. Lange og mange timer over Nordmarka for barn helt ned i 10 måneders alder. Etter en lang dag i barnehage. Og hvordan vil dette påvirke foreldre som jobber i Bøfjorden eller i Heim kommune?

Vel hjemme igjen, står fritidsaktiviteter for tur, mange av disse også på Skei. Med unntak av de lokalsamfunnet skaper av aktivitet selv. For alle kan ikke bosette seg på Skei. For å få en bærekraftig og attraktiv kommune er vi helt avhengig av tilflytting og aktivitet I hele kommunen. Hvordan kan dette legge til rette for økt tilflytting og et levende lokalsamfunn?

Barnehagen l Bøfjorden er faktisk det siste kommunale tilbudet bygda har. Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter består av skole og barnehager fylt med barn, veiledet av engasjerte flinke voksne. Voksne som ser vært enkelt barn. De samme voksne som nok en gang frykter for egen arbeidsplass. For egen økonomi og for bygda sin framtid.

Nedleggelse og sentralisering av nærskole og barnehage vil ramme bygda hardt. Og vi skal kjempe til siste slutt. 

For skolen vår, barnehagen vår, ungene våre og for bygda vår. Så får vi bare håpe det finnes politikere med fornuft og ryggrad som vil kjempe sammen med oss. 

Bøfjording og småbarnsmor, klar til kamp.

(Innsender ønsker å være anonym, men Bøfjordnett kjenner til identiteten til vedkommende)

VI SPONSER BØFJORDNETT