Kommunedirektøren vil legge ned barnehagen i Bøfjorden

bøfjord skule

Kommunedirektør Knut Haugen i Surnadal kommune ønskjer å spare pengar ved å samlokalisere skular og barnehagar i kommunen. Eit av forslaga hans er å legge ned barnehagen i Bøfjorden og flytte ungane våre til Bæverfjord. Dette melder Driva på sine nettsider akkurat no.

I Driva sin artikkel står det blant anna:

I arbeidet med budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020–2023 foreslår kommunedirektøren i Surnadal å vurdere strukturendringer i kommunen for å ta ned driftskostnader. Forslaget er i tråd med et ønske fra kommunestyret som ønsker å se om det er penger å spare, og så kunne gjøre en vurdering ut fra det.

Da foreslås Bøfjorden og Bæverfjord barnehager sammenslått til Bæverfjord. Flytte Skei barnehage til 97-bygget på Øye og utvide med en avdeling og spare en avdeling i Midtigrenda barnehage, flytte ungene fra Mo oppvekstsenter til den nye Surnadal barne- og ungdomsskole, slå sammen barnehagene i Todalen og Stangvik til Stangvik oppvekstsenter og samlokalisere skolene i Todalen og Stangvik til Stangvik oppvekstsenter.

Les heile artikkelen ved å klikke deg inn her (Krev +-abonnement)

 

VI SPONSER BØFJORDNETT