Inviterer til Jegerprøvekurs

sjff_SH

Surnadal Jeger og Fiskerforening startar opp med jegerprøvekurs måndag 5.mars 2018 kl. 18.00 på Surnadal vidaregåande skule.

JEGERPRØVEKURS 2018

Surnadal Jeger og Fiskerforening startar opp jegerprøvekurs måndag 5.mars 2018 kl. 18.00.

Kurset vil foregå på Surnadal vidaregåande skule og blir gjennomført over 9 samlingar som også inkluderer helg.

Påmelding innan 28.02.2018 til: surnadal@njff.no  

Oppgje telefonnummer og epostadresse ved påmelding så vi kan nå deg med meir informasjon.

Besøk heimesida til Surnadal Jeger og Fiskerforening her!

JEGERPRØVEKURS 2018

Kursstart mandag 5.mars kl. 18.00 på Surnadal vidaregåande skule.

Samling 1: Mandag 05.03 kl. 18.00 – 21.00; Jakt og holdninger, teoriundervisning. (obligatorisk)

Samling 2: Onsdag 07.03 kl. 18.00 – 21.00; Våpen og våpenlovgivningen; teoriundervisning (obligatorisk)

Samling 3: Mandag 12.03 kl. 18.00 – 21.00; Human og sikker jakt i praksis, uteaktivitet (obligatorisk)

Samling 4: Onsdag 14.03 kl. 18.00 – 21.00, Artskunnskap, teoriundervisning (ved fravær må det dokumenteres bestått test fra e-læring)

Samling 5: Mandag 19.03 kl. 18.00 – 21.00, Lover og forskrifter, teoriundervisning (ved fravær må det dokumenteres bestått test fra e-læring) 

Samling 6: Onsdag 21.03 kl. 18.00 – 21.00, Jaktformer, teoriundervisning (ved fravær må det dokumenteres bestått test fra e-læring) 

Samling 7: Tirsdag 03.04 kl. 18.00 – 21.00, Ettersøk av skadet vilt, teoriundervisning og uteaktivitet (ved fravær må det dokumenteres bestått test fra e-læring)

Samling 8: Torsdag 05.04 kl. 18.00 – 21.00, Håndtering av felt vilt, teoriundervisning (ved fravær må det dokumenteres bestått test fra e-læring)

Samling 9: Lørdag 07.04 kl. 09.00 – 15.00 på Angråmyra, Skyting med hagle og rifle, praktisk skyting (obligatorisk)

Instruktører: Tonje Fuglås Kvendbø, Nils Ove Bruset, Turid Sættem Eggen

FRAVÆRSREGLER:

Samling 1,2, 3 og 9 er obligatorisk. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisningen på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 4,5,6,7 og 8. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktør som dokumenterer bestått e-læring fra denne samlinga.

E-læring:

Miljødirektoratet har utarbeider e-læring til alle samlingene. E-læringa kan brukes som repetisjon av eller som supplement til undervisningen.

KURSAVGIFT:

Kursavgift inkluderer jegerprøveboka.

Til og med fylte 25 år:

Kursavgift - allerede medlem – kr. 1.800,-

Kursavgift - ønsker å bli medlem – kr. 2.100.-

Kursavgift - ønsker ikke å bli medlem – kr. 2.400,-

Over 25 år:

Kursavgift - allerede medlem – kr. 2.000,-

Kursavgift - ønsker å bli medlem – kr. 2.690.-

Kursavgift - ønsker ikke å bli medlem – kr. 2.900,-

Kursavgift - ønsker familiemedlemskap – kr 2.350,-

Som medlem i Surnadal Jeger- og Fiskerforening samt Norges Jeger- og Fiskerforening får man mange gode fordeler. Eks. på lokale fordeler er kurs, småviltjakt, skyting og andre aktiviteter. Medlemsbladet Jakt og Fiske er inkl. i medlemskapet. Se flere fordeler på njff.no.

Samtykkeerklæring:

Den som ikke er fylt 18 år skal legge fram samtykke fra foreldre/foresatte for å kunne delta i praktisk jaktopplæring med våpen under obligatorisk kurs i jegerprøven.

VI SPONSER BØFJORDNETT