Har mottatt klager på bruk av trimrom og gymsalen på skolen

Åpe glas på trimrommet på skulen. (Foto: Malin Sættem)

Bøfjord Idrettslag melder:

Styret i Idrettslaget har over lang tid mottatt klager på bruk av trimrom og gymsalen, skriver de på sine Facebook-sider.

- Vi presiserer at bruken av trimrom og gymsal skjer på gjensidig tillit og at området skal brukes på ordentlig vis. Dersom noen velger å ikke ordne opp etter seg går det utover alle. I dag kom de igjen klage på at vinduer står åpne flere steder og at utstyr ikke er ryddet opp. Og at dørene sto ulåst! De store vinduene oppe på trimrommet skal IKKE åpnes da de ikke er i orden. Vi jobber med å få til ei løsning på det. Om det nå ikke blir endring i måten trimrom og gymsalen blir brukt må vi stenge å finne andre måter å organisere bruken på. Regler for bruk av trimrommet ligger oppe, oppfordrer alle til å sette seg inn i dette!

Mvh Styret

VI SPONSER BØFJORDNETT