Har du auksjonsvarer?

Bøfj A PANORAMA

I samband med Bøfjordhelga i juli har vi tenkt å få til ein auksjon til inntekt for digitalisering av butikkdrifta på Bøfjorden Samvirkelag.

Så viss du har varer som du ønsker å donere til auksjonen, kan du ta bilete og sende dei til Anders Melling: andersmelling@gmail.com

Har du spørsmål, kan du ringe Anders på 90291995.
 

VI SPONSER BØFJORDNETT