Feirar Merkur-dagen 21.oktober

1446404832346

Coop Marked Bøfjord markerer Merkur-dagen 21. oktober med "Go`kjøp", aktivitetar og gratis kaffe og kaker den dagen.

"- Kanskje kan Bøfjordingane skryte litt av seg sjølve også - for i den seinaste tida har vi fått fleire henvendingar med spørsmål om korleis vi har gått fram og kva vi har gjort. Det tyder på at det vi har fått til saman blir lagt merke til! Merkur brukar også butikken i Bøfjorden som eksempel for andre i same situasjon.", seier Mayse til Bøfjordnett.

Litt om Merkur-programmet:

Merkur-programmet forvaltar fem støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklingsstøtte eller servicestøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Les meir om Merkur ved å klikke deg inn på heimesida deira

Så kom og bli med på feiringa av Merkur-dagen 21.oktober!

VI SPONSER BØFJORDNETT