FASTEAKSJON DEN 29.03-31.03 ER DIGITAL OG VIKTIGERE ENN NOENSINNE

fb-gi-et-liv-med-vann-nn digital (002) (002)

Her er forslag til hvordan innbyggere i Rindal og Surnadal kan støtte Fasteaksjonen:

Gi en gave

  • Vipps: Send ditt bidrag til 2426
  • SMS: Send kodeord VANN til 2426 (200 kr)
  • Sett inn et beløp på gavekontoen vår: 1594 228 7493. Merk gaven med «Fasteaksjonen».
  • Betalingsfunksjon på fasteaksjonen.no
  • Sosiale medier, og særlig facebook innsamlingsaksjonen i sokna

Verden står nå overfor en pandemi, som rammer oss alle. I Kirkens Nødhjelp er vi spesielt bekymret for de mest sårbare menneskene i verden. Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen. Både for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe de som allerede er rammet. Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

- Vi trenger en global dugnad for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Vi er svært bekymret for spredningen som allerede skjer i stadig nye land, også land med svake helsesystemer og svært dårlige sanitære forhold. Pandemien kan i verste fall bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. Vi er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter i flere av de landene vi er til stede i.

- Vi må alle bidra til en umiddelbar respons for hindre videre spredning. Vi vurderer nå hvordan vi kan øke innsatsen kraftig, særlig i Midt-Østen og i afrikanske land. Vi ber nå om hjelp fra alle i Norge.

Kirkens Nødhjelp sin årlige Fasteaksjon er Norges nest største innsamlingsaksjon. I fjor samlet aksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann. 29. - 31. mars skulle 40.000 bøssebærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene.

- I en så krevende situasjon, må vi stå sammen og hjelpe hverandre. Vi er alle sårbare nå. Hjelp oss å hjelpe de mest sårbare.

Vær med å redd liv og støtt oss digitalt i årets fasteaksjon.

For å hindre spredning også her hjemme i Norge, vil våre innsamlere i Fasteaksjonen ikke komme på døra. 

VI SPONSER BØFJORDNETT