Det nye styret i 2020

Gammeldans - Trekkspill

Åsskard Gammeldansforening melder:

Åsskard Gammeldansforening - Styret for 2020 (valgt på årsmøtet 08.02.2020.)

Leder:                          Sigmund Gravvold           Valgt for 2 år. 1 år som leder.(ny)

Nestleder:                    Gunnar Bele                     Valgt for 2 år. (ny)

Sekretær:                     Grete Brun                        Valgt for 2 år. (ny)

Kasserer:                      Lars Erik Bæverfjord        1 år igjen.

Styremedlem:               Jorunn Kleven Bæverfjord 1 år igjen.        

Styremedlem:               Mona Vikan                      Valgt for 1 år. (ny)            

1.varamedlem:             Annlaug Rønning             Valgt for 1 år.    

2.varamedlem:             Arvid Skrøvset                   Valgt for 1 år.

 

Revisorer:                    Arnfinn Sæthervik            Valgt for 2 år. (ny)      

                                     Bjørn Rønning                   1 år igjen.

 

Valgkomite:                   Beate Solem Bøe                Valgt for 1 år. (ny)                                                                      

                                      Eva Nygård                         2 år igjen.

                                      Ingrid Bøklepp                     Ny for 3 år.            

 

Årskontingent:                Kr. 100,00                           Uendret.

 

Kontingentinnkrevere:           Åsskard                 Annlaug Rønning

                                               Settem/Heggem   Bjørg Skrøvset

                                               Bølandet               Ingrid Bøklepp.

                                               «Utenbygds»        Sender ut giro.