Nye medlemmar i soknerådet i Åsskard

Åsskard krk LYS

Etter kyrkjevalet 9.september er det no bekrefta kven som kom inn som nye medlemmar i soknerådet i Åsskard.

ÅSSKARD SOKNERÅD

Eva Jorid Svendsen
Kari Johanne Aarnes
Inger Lise Heggem
Bernt Idar Gudrunson Bøe

Varamedlemmar:
Randi Vetleseter Bøe
Harald Skrøvset
Hans Johan Aarnes
Aashild Settemsdal
Jane Audhild Nordstrand Svensli

VI SPONSER BØFJORDNETT