Bruk av skuleområdet i barnehagetida

bøfjord skule

Bøfjorden Barnehage:

Barnehagen kjem her med ei oppfordring til ungar som sparkar fotball i ballbingen i barnehagetida.

"- Hei. Det er ei utfordrande tid for oss som driv barnehage no. Sidan ballbingen blir bruka på dagtid , kjem ikkje barnehageungane til å være der. Ungane som brukar ballbingen kan IKKJE bruke resten av skuleområdet mellom 08.00 og 14.30.
Hugs regelen om å " halde avstand"!!
5 om gongen. Søsken tel 1."

VI SPONSER BØFJORDNETT