Bøfjorden Grendahus med gåvekonto

Grendahuset[2]

Bøfjorden Grendahus oppretta på hausten i 2017 ein gåvekonto kor den som ville, kunne sette inn ein valgfri sum som gåve til grendahuset. Vi er veldig takknemlig for summane som kom inn den gongen!

Denne gåvekontoen eksisterer fortsatt - Så dersom nokon vil støtte grendahuset med ein pengsum er det altså fortsatt moglegheit for det.

Midlane som eventuelt kjem inn her vil gå til drift av Bøfjorden Grendahus.

Vi minner om at dette er frivillig sjølvsagt!

Gåvekontoen har kontonr 4040 18 85600.

Med helsing frå styret i Bøfjorden Grendahus

VI SPONSER BØFJORDNETT