Blåfjellakortet - Jakt & Fiske

Blåfjella[1]

Her får du informasjon om jakt på smårovvilt og fiske i flott natur i Halsa kommune og på Åsskard i Surnadal kommune - og her kan du kjøpe Blåfjellakortet som gir deg moglegheit til å bedrive jakt og fiske i dette området.

"-Blåfjellaområdet dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert, og har en geologi preget av gneis i forskjellige former, med årer av glimmerskifer og øyer av gabbro. Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp i området."

Meir informasjon om jakt på smårovvilt kan du finne her

"Blåfjellaområdet dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert, og har en geologi preget av gneis i forskjellige former, med årer av glimmerskifer og øyer av gabbro. Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp i området.

Området har vel 80 fiskevann, vannene varierer i størrelse og beliggenhet, fra vann nær veien til bortgjemte vann. Her kan en finne fiskevann i kulturlandskapet, i skogen og i høyfjellet. Fisken er av varierende størrelse og mengde. Her kan en finne vann der en kan nyte roen, og leter en litt kan størrelsen på fisken være svært fin."

Meir informasjon om fiske kan du finne her

VI SPONSER BØFJORDNETT