Avlyser gammaldansen i april

Gammeldans - Trekkspill

Åsskard Gammeldansforening:

"- Åsskard Gammeldansforening meddeler med dette at gammeldansen som var planlagt den 18. april blir avlyst på grunn av restriksjonene i disse Koronatider."

"- Vi beklager dette, men tror at alle har forståelse for denne situasjonen.

Vi håper at vi snarest kommer i normalt gjenge igjen, og håper alle holder seg friske.

Følg anbefalingene som er gitt og ta godt vare på kvarandre.

Hilsen styret i Åsskard Gammeldansforening."

 

VI SPONSER BØFJORDNETT