Åsskard sokneråd melder: Barnekveld og gudsteneste i Åsskard

Familiegudsteneste og Barnas Kyrkjekveld er fine stunder i kyrkja vår.

Foto Plakat Kyrkjekveld og gudsteneste
Foto Frå tidlegare kyrkjekveldar


Måndag kveld kl. 18 kjem 5-, 6- og 7-åringane i Åsskard og «tek i bruk» kyrkja si - slik vi ser på bilete: Leik, læring, mat og meir til.

Søndag (NB: kl. 14 denne gong!) er det gudsteneste med dåp, utdeling av «Mi Kyrkjebok» til 6-åringane, takkoffer, song og musikk, bibelord - og deltaking av både små og store.

Soknerådet håpar mange kjem - både på barnekvelden og på gudstenesta!

VI SPONSER BØFJORDNETT