Årsmøte: Bøfjorden Teaterlag

Arrangør: Bøfjorden Teaterlag
: Bøfjorden grendahus
Tid: mandag 27. november 19:00
Meeting
http://www.bofjorden.net/aarsmoete-for-boe...