Årsmøte i Teaterlaget

Arrangør: Bøfjorden Teaterlag
: Bøfjorden Grendahus
Tid: mandag 5. desember 19:00
Meeting
http://www.bofjorden.net/aarsmoete-i-teate...