Sykkeltrim - Grustaket i Settemsdalen

Arrangør: Trimgruppa
Tid: mandag 27. juni
Sports
http://www.bofjorden.net/sykkeltrimmen-har...