Åsskard Gammeldansforening: Årsmøte og fest

Arrangør: Åsskard Gammeldansforening
: Bøfjorden Grendahus
Tid: lrdag 8. februar 20:00
Meeting
http://www.bofjorden.net/aarsmoete-og-fest...