Nytt sokneråd klart i Åsskard

Måndag var det både politisk valg og kyrkjevalg. Mellom anna vart det stemt på nye sokneråd for neste 4-årsperiode.

BofjNet a IL og IR x[1]
Inger Lise Heggem og Ivar Rikardsen gir sine stemmer ved soknerådsvalget. (Fotomontasje Bernt Bøe)
BofjNet b
Valgfunksjonær Randi Bøe sjekkar at alt er på plass i stemmelokalet – som var sminkerommet på Bøfjorden Grendahus. (Foto Bernt Bøe)
BofjNet c
Oppteljinga skjedde på Kyrkjelydshuset i Surnadal. Her reknar Per Arne Hyldbakk og Randi Bøe sedlar og stemmer. (Foto Bernt Bøe)


Resultatet for Åsskard vart gjenvalg på Eva Jorid Svendsen, Bernt Bøe og Kari Johanne Aarnes. I tillegg vart Jane Nordstrand Svensli fast medlem. Ho har også vore i soknerådet tidlegare. Første vara vart Aashild Settemsdal.

Det nye soknerådet trer i kraft 1. november og skal leie lokalkyrkja fram til hausten 2027. Ein medlem av kvart sokneråd i kommunen utgjer Surnadal kyrkjelege fellesråd. Dette får ansvar for visse oppgåver på vegner av sokneråda.

Oppslutninga om soknerådsvalet i Åsskard ser ut til å ha vore i overkant av 20% (uoffisielt).

Det vart også valgt nytt bispedømeråd for Møre.

VI SPONSER BØFJORDNETT