Julekonsertar i Åsskard og Todalen

Prosjekt 17 inviterer:

Sigrid Vetleseter Bøe, Tor Strand og koret Prosjekt 17 er hovudaktørar under søndagens julekonsertar i Åsskard og Todalen.

Julekonsertar P17 2021[1]
Koret Prosjekt 17 har variert julemusikk på året program. Damene frå venstre: Bodil Kvam Aasbø, Liv Marit Polden, Ann-Magret Botten, Nora Bøe, Borghild Talgø, May-Elisabeth Holten, Kari Sæther, Kirsten Baadnæs Bøe, Inger Garthe og Randi Bøe. Karane: Per Arne Hyldbakk, John Moe, Arne Fiske, Øystein Moe, Kristian Settem og Einar Husby. (Foto: Bernt Bøe)
Julekonsertar Sigrid VB a
Sigrid Bøe lovar «O helga natt» og andre juleperler. (Foto: Bernt Bøe)
Julekonsertar Tor Strand a
Evig unge Tor Eivind Strand er dagens akkompagnatør. (Foto: Berrnt Bøe)
Julekonsert PLAKAT Åsskard 2021
Julekonsert Plakat Todalen 2021


Tradisjonen «Vi syng jula inn» blir ivaretatt med kor, solo, instrument og allsong. Etter opning med Alnæs´ klassiske «Julemotett» syng Prosjekt 17 variert musikk for både damekor, mannskor og blandakor. «Stille natt» (Glade jul) blir å høre i 200 år gamle originalsatsar.

Sigrid Bøe er på gamle trakter for å dele juletonar med kjentfolk – søndag i Åsskard og Todalen, neste fredag i Stangvik. Kanskje vil «O helga natt» fylle rommet også denne gong? Etterpå dreg ho heim til Stockholm, der ho både har eigen konsert og er solist på gudstenesta i domkyrkja julaftan.

Også Øystein Moe har solistoppdrag i Åsskard og Todalen. Instrumentalistar er Tove Elin Strand på fløyte, Synnøve Hammervold på fiolin og Tor Strand på orgel og piano. 

I allsongen blir forsamlinga innlemma i koret med tilrettelagde satsar på kjende songar.

Før «Deilig er jorden» avsluttar programmet, gir aktørane eit utdrag av Arne Dagsviks flotte kantate «I denne søte juletid».

I Åsskard deltek også Bodil Kvam Aasbø og barnegruppa Amigos med eit lite Lucia-inntog dagen før dagen.

VI SPONSER BØFJORDNETT