Gudsteneste i Åsskard

Åsskard kyrkje

Kristi Himmelfartsdag, komande torsdag, er tradisjonsrik gudstenestedag i Åsskard. 

Sjølv om soknet i år ikkje har konfirmasjon slik det har vore vanleg denne dagen, blir det likevel feira gudsteneste til vanleg kyrkjetid.

Denne er open for opp til 50 deltakarar.

Smittevernreglar for slike samver blir følgde, og kyrkjebesøk er difor heilt trygt.

VI SPONSER BØFJORDNETT