"- Det er viktig å ta vare på det vi har og utvikle bygda videre!"

Mayse[2]

Fleire nærbutikkar i nabogrendene har i løpet av det siste året måtte stenge dørene på grunn av for låg omsetning og lite lønnsomheit - små lokalsamfunn har mista ein møteplass og kanskje litt av sjela si? "Bøfjordnett" tok ein prat med May Iren Dønheim Hovde for å høre om korleis statusen er på vår eigen nærbutikk og korleis ho ser for seg framtida.

Kan du seie litt om korleis butikken ber seg pr dags dato mot f.eks på same tid som i fjor?

"- Butikken hadde totalt en liten omsetningsøkning i 2017. Dersom vi splitter regnskapet ser vi at dagligvaresalget har gått ned og at drivstoffsalget har økt. Det er en utvikling jeg ikke bare er glad for da det er langt dårligere bruttofortjeneste på drivstoff enn på dagligvarer. På tross av det så har butikken i 2017 et bedre resultat enn året før - det er vi er fornøyde med." 

Kjem det fortsatt til å være ein Coop Marked butikk?

"- Det er ingen andre konkrete planer, men vi må være oppmerksomme på at å være i Marked-kjeden påfører drifta store kostnader. Vi betaler kjedeavgift og vi er med på ukentlige kampanjer og selger kampanjevarer med lavere fortjeneste. I tillegg får kundene tilsendt rabattkuponger som trekkes i fra på salget."

No som butikken både er Tippekommisjonær, har Post i Butikk og har eige drivstoffanlegg; har de merka økt besøk og større inntekt på grunn av desse tilboda?

"- Det at butikken har blitt tippekommisjonær og fått post i butikk samt drivstoffanlegg betyr mye for butikken. Provisjon fra Norsk Tipping og godtgjørelse for posttjenester gir butikken ca.50000 kr. årlig som legger seg rett på bunnlinja."

Set kundane pris på kaffekroken dykkar? Nærbutikken og kaffekroken er jo ein viktig møteplass for bygdafolket.

"- Gammelkontoret Kafe er en trivselsfaktor :-) Der er det mange gode samtaler, bygdafolket møtes over en kopp kaffe - men vi vil gjerne ha enda mere besøk. Spesielt de « som kommer utenfra» berømmer vår trivelige møteplass."

Kva er plana framover for butikken?

"- Det er først og fremst å ha en butikkdrift som imøtekommer bygdas behov på en solid måte. Som butikksjef med god hjelp av « lagersjefen» kan jeg love engasjement og vilje til å drive butikken på beste måte videre. - Målet er å få på plass en avtale med PostNord for henting av pakker, blant annet. Og så har jeg noen drømmer ........."

Kva meiner du må til for at butikken vår skal være liv laga i framtida?

"- Skal vi ha butikk i Bøfjorden i framtida må den brukes i dag!! Da det ble bestemt at butikken skulle gå inn i Marked-kjeden var målet å øke omsetningen. Det var grunnleggende for å sikre en fremtidig god drift. Det har vi dessverre ikke lykkes godt nok med - Skal butikken klare seg i fremtiden må Bøfjordingene stå sammen og være villig til å « ofre litt « for å beholde butikken i nærmiljøet. Vi som jobber på bua skal stå på og gjøre vårt beste, og styret bidrar med entusiasme og praktisk arbeid, men det er bygdafolket som må bruke butikken. Et godt bidrag fra ferie og fritids segmentet er ikke nok alene."

Dønheim Hovde avsluttar med følgande ord: 

"- Det er viktig å ta vare på det vi har og å utvikle bygda videre - det blir stille i bygda hvis nærbutikken må stenge dørene!"

VI SPONSER BØFJORDNETT